متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


سمينار خانواده موفق در هفته اول آذر ماه برگزار مي گردد < اخبار اداره کل امور اداري

سمينار خانواده موفق در هفته اول آذر ماه برگزار مي گردد

1396/08/13

در راستاي غنيسازي توانمندي‌هاي كاركنان صنعت آب و برق هر ماهه كارگاه‌هاي آموزشي تحت عناوين مرتبط و متناسب با موضوعات روز،  با مشاركت شركت‌هاي تابعه مستقر در تهران بزرگ و حضور كاركنان آنان در حوزه ستادي برگزار مي‌گردد. در اين راستا كارگاه آموزشي با عنوان "خانواده موفق" در روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 از ساعت 13/45 الي 15/45  با ارائه آقاي دكتر شهرام اسلامی (استاد دانشگاه و روانشناس) در محل سالن همايش حوزه ستادي برگزار مي‌گردد.