متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

توافق اداره کل امور اداري با نمايندگان موسسه آموزشي عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق در خصوص برگزاري دوره‌هاي آموزشي
1396/06/28

در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 96/6/28 که در دفتر مدير کل اداره کل امور اداري و پشتيباني حوزه ستادي با حضور مدير کل امور اداري، معاون پرسنلي و رفاه، سرپرست اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان و کارشناس آموزش و نمايندگان موسسه آموزشي عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق برگزار گرديد، مقرر شد که تمامي آموزش‌هاي تخصصي در حوزه ستادي و دفاتر ذيربط تنها از طريق تعامل اداره کل امور اداري و پشتيباني با آن موسسه جاري گردد.