متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


توافق اداره کل امور اداري با نمايندگان موسسه آموزشي عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق در خصوص برگزاري < اخبار اداره کل امور اداري

توافق اداره کل امور اداري با نمايندگان موسسه آموزشي عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق در خصوص برگزاري دوره‌هاي آموزشي

1396/06/28

در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 96/6/28 که در دفتر مدير کل اداره کل امور اداري و پشتيباني حوزه ستادي با حضور مدير کل امور اداري، معاون پرسنلي و رفاه، سرپرست اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان و کارشناس آموزش و نمايندگان موسسه آموزشي عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق برگزار گرديد، مقرر شد که تمامي آموزش‌هاي تخصصي در حوزه ستادي و دفاتر ذيربط تنها از طريق تعامل اداره کل امور اداري و پشتيباني با آن موسسه جاري گردد.