متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري کلاس اصول بازار سرمايه
1396/11/17
وره آموزشي اصول بازار سرمايه به مدت 30 ساعت با تدريس آقاي دکتر صيقلي از روز دوشنبه بيست و سوم بهمن ماه سال جاري به مدت شش جلسه از ساعت 9 صبح لغايت 15:30 در کلاس آموزشي طبقه B1 ساختمان حوزه ستادي برگزار خواهد شد.