متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري کارگاه آموزشي ارتقا سلامت
1396/04/24
اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان به منظور ارتقا سلامت جسمي کارکنان با دعوت از دکتر حبيبي، متخصص ارتوپدي، سمينار ارتقاء سلامت با محوريت درمان محورهاي اصلي بدن را در روز چهارشنبه  مورخ 96/04/28 برگزار مي‌نمايد.