متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري همايش کاربردهاي بانک اطلاعات مديران حرفه اي کشور
1396/07/17

 همايش کاربردهاي بانک اطلاعات مديران حرفه اي کشور با رويکرد شايسته سالاري موضوع ماده 55 قانون خدمات کشوري روز دوشنبه 17 مهرماه 96 در سالن ولايت مرکز آموزش مديريت دولتي با حضور استادان و صاحبنظران برگزار شد.

به نمايندگي از حوزه ستادي وزارت نيرو نيز دو تن از همکاران اداره کل امور داري و پشتيباني  در اين همايش حضور داشتند.

در اين همايش دکتر ناصر ميرسپاسي - استاد دانشگاه - ضمن تاکيد بر استفاده از فناوري هاي روز براي بهبود کارها تاکيد نمودند: شرط استفاده موفق از اين فناوري ها استخدام و پرورش انسانهاي پاک و امانتداراست.
در انتها دلايل استفاده از اين سامانه توسط مهندس ابيانه، مسئول سامانه بيان گرديد و به پرسشهاي حاضران نيز پاسخ داده شد.