متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري نخستين جلسه آموزشي پالايش کيفي آب
1396/07/25

نخستين جلسه دوره آموزشي پالايش کيفي آب ويژه همکاران حوزه ستادي شاغل در معاونت آب و آبفا، روز دوشنبه 96/7/17 با حضور ثبت نام کنندگان، برگزار شد. اين دوره توسط دکتر احمديان مقدم و در يک دوره پنج روزه برگزار مي‌گردد.