متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري سمينار آمادگي در برابر زلزله
1396/10/11
در راستاي غني‌سازي توانمندي‌هاي كاركنان هر ماهه كارگاه‌هاي آموزشي تحت عناوين مرتبط و متناسب با موضوعات روز،  با مشاركت شركت‌هاي صنعت آب و برق مستقر در تهران بزرگ و حضور كاركنان آنان در حوزه ستادي برگزار مي‌گردد. در اين راستا كارگاه آموزشي با عنوان " آمادگی در برابر زلزله " در روز یکشنبه مورخ 96/10/10 از ساعت 10/30الي 12 با ارائه آقایان مهندس معقولی، مهندس سلطانعلی و همکاري دفتر محيط زيست، ايمني،‌بهداشت و امور اجتماعي در محل سالن همايش حوزه ستادي برگزار گرديد.

Related image