متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


برگزاري دوره کارگاه آموزشي قوانين و مقررات دولتي < اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري دوره کارگاه آموزشي قوانين و مقررات دولتي

1396/09/28
کارگاه آموزشي قوانين و مقررات معاملات دولتي به مدت بيست و چهار ساعت ويژه کارشناسان حوقي، مديران پايه و معاونان مدير کل (رسمي، پيماني و انجام کار مشخص در حوزه ستادي) از ابتداي آذرماه 96 در حال برگزاري مي باشد.
مدرس اين دوره دکتر علي جعفر زاده وکيل پايه يک دادگستري مي باشند که سابقه قضاوت، همکاري با چند وزير به عنوان مشاور حقوقي و نيز مجلس شوراي اسلامي را دارند.