متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري دوره هاي آموزشي از راه دور اصول گزارش نويسي و برنامه ريزي
1396/07/17

در راستاي اجراي تقويم آموزشي حوزه ستادي وزارت نيرو و هماهنگي بعمل آمده با موسسه آموزشي عالي علمي- کاربردي گيلان، دوره‌‌هاي آموزشي اصول گزارش نويسي و اصول برنامه ريزي در نيمه نخست مهرماه سال جاري برگزار گرديد.
همکاراني که در اين دوره‌ها ثبت نام نموده بودند، با مراجعه به سايت موسسه آموزشي عالي مذکور به آدرس اينترنتي www.ieht-gtc.ir مي توانند نمره آزمون خود را مشاهده نمايند.