متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري دوره آموزشي حقوق شهروندي
1396/09/14
امروزه در کشورها مولفه و پارامتر های حقوق شهروندی به کرات به گوش می رسد بدون اینکه مردم ما فهمی دقیق و منسجم از حقوق شهروندی داشته باشند. سرعت مدرنیته شدن در ایران بدون بار آموزشی باعث شده که شهروندان ایرانی آگاه به تکالیف و وظایف و مسئولیت‌های شهروندی در کشوری که در آن زندگی می کنند نبوده و یا بدون آگاهی رفتارهایی را اتوماتیک وار انجام می دهند بدون اینکه بدانند این حق و حقوق شهروندی بوده و در مقابل تریبون های جهانی دفاعی برای خود ندارند. لذا به منظور آشنايي همکاران حوزه ستادي با حقوق شهروندي، دوره آموزشي حقوق شهروندي در نظام اداري به مدت هشت ساعت و به صورت الکترونيکي (کد دوره TGCM -1078) از تاريخ 1/9/96 لغايت 14/9/96 برگزار گرديد.