متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري بيست و دومين جلسه کميسيون راهبري توسعه مديريت حوزه ستادي
1396/11/21

بيست و دومين جلسه کميسيون راهبري توسعه مديريت حوزه ستادي روز شنبه مورخ 96/11/14 از ساعت 13:30 لغايت 16 در دفتر معاونت حقوقي، پشتيباني و مجلس با حضور اعضا برگزار گرديد. در اين جلسه موضوعات زير مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

  • بررسي مشاغل اختصاصي و عمومي حوزه ستادي

  • بررسي شرايط بازنشستگي همکاران حوزه ستادي

  • باشگاه تبادل تجربيات

  • نظام پيشنهادهاي حوزه ستادي

  • بررسي مصوبات جلسه بيست و يکم