متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

بازديد همکاران حوزه ستادي از تصفيه خانه فاضلاب شهر ري
1396/09/14

در راستاي برگزاري کلاس تخصصي پايش کيفي آب ويژه همکاران معاونت آب و آبفا، روز دوشنبه 96/9/13 بازديد از تصفيه خانه فاضلاب شهر ري انجام شد. در اين بازديد که چهارساعت به طول انجاميد، علاوه برتشريح گام‌هاي کلي فرايند تصفيه فاضلاب، از بخش‌هاي مختلف آن نيز بازديد به‌عمل آمد.


IMG_20171204_183403_601-(1).jpg