متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


نحوه پيگيري نامه
1396/05/21
در صورت ارسال نامه يا ثبت حضوري نامه در حوزه ستادي، جهت پيگيري آن مي توانيد با شماره 81606025 آقاي شيران تماس بگيريد.