متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


نحوه ارسال و ارايه شکايت از شرکت‌هاي زير مجموعه
1396/05/21
مخاطبان محترم توجه نمايند که شکایاتی قابل پیگیری خواهد بود که قبلاً در شرکت های زیرمجموعه مطرح شده و به جواب مطلوب نرسیده باشد. اين شکايات از طريق بازرسي و لينک زير بررسي مي‌گردد.
 
 

پيگيري شکايات



بازگشت