متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اطلاعيه هاي بيمه و درمان

فهرست آن دسته از عمل‌هاي جراحي که قبل از انجام نيازمند تاييديه شرکت بيمه دانا مي‌باشد.
1398/05/22