متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اطلاعيه هاي بيمه و درمان

تعرفه‌هاي دندانپزشكي سال 1398
1398/05/05
باتوجه به اعلام تعرفه هاي دندانپزشكي سنديكاي بيمه گران ايران سال 1398، همكاران گرامي مي توانند از طريق فايل پيوست از تعرفه هاي مذكور آگاهي يابند.
خاطر نشان مي‌شود شركت بيمه دانا هزينه هاي مربوط به خدمات دندانپزشكي را بر اساس تعرفه هاي اعلام شده محاسبه و پرداخت مي نمايد.