متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اداره پرسنلي، رفاه و سلامت کارکنان

ماموريت اداره پرسنلي،رفاه و سلامت کارکنان

  •  اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های منابع انسانی ستاد

  •  انجام امور بازنشستگی ستاد و اجرای ضوابط صندوق بازنشستگی

  •  برنامه‌ریزی و تخصیص امریه

  • انجام امور صدور احکام، حضور و غیاب، مرخصی و خدمات رفاهی و تربیت بدنی و بیمه کارکنان ستاد