متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


چندرسانه‌اي

فايل‌هاي صوتي کلاس‌ها و سمينارها

فيلم‌هاي کوتاه آموزشي مديريت دانش

مديريت-دانش

Download

Size: 19/3 MB
Description: 
Uploaded: 6/6/1396
Type: .mp4

فيلمهاي آموزشي بهبود مديريت

مديريت-دانش

Download

Size: 19/3 MB
Description: 
Uploaded: 6/6/1396
Type: .mp4