متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


مستندات و جزوه‌هاي دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي در حوزه ستادي وزارت نيرو

بهره وري در وزارت نيرو(1)
1397/11/16