متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


‌جزوه‌هاي دوره‌هاي تخصصي برگزار شده در حوزه ستادي وزارت نيرو

دوره آموزشي فيديک
1396/07/10

جهت استفاده از فايل صوتي دوره، کليک نماييد.