قدرداني از بازنشستگان

مراسم توديع و قدرداني از بازنشستگان اداره کل امور اداري و پشتيباني حوزه ستادي با حضور مدير کل امورد اداري،معاونان، روساي گروه‌ها و کارکنان (سه شنبه مورخ 8 اسفند ماه 1396).

جلسه کميته توسعه دولت الکترونيکي و هوشمندسازي اداري

ششمين جلسه کميته توسعه دولت الکترونيکي و هوشمندسازي اداري در روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 در ستاد وزارت نيرو. از چپ به راست: خانم بخت جو رئيس امور دولت الکترونيکي سازمان اداري و استخدامي، خانم مقدم دبير جايزه دولت الکترونيک، آقاي دکتر بختيار معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي، آقاي رضا کيائي‌پور مدير کل امور اداري و رضا مهدوي رئيس اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان حوزه ستادي

اهدا لوح سپاس به دست اندرکاران جشنواره شهيد رجايي

اهدا لوح سپاس به دست اندرکاران جشنواره شهيد رجايي در حوزه ستادي در جلسه کميته عملکرد توسط مهندس مهاجري، معاون تحقيقات و منابع انساني

قدر داني از پيشنهاد دهندگان

قدر داني از خانم‌ها مهنام فلاح و محبوبه قرباني بواسطه ارايه پيشنهاد به صورت گروهي، مشارکت مستمر در نظام پيشنهادها و پذيرش پيشنهاد ارايه شده آنها در جلسه کميسيون راهبري توسعه مديريت توسط معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو، آقاي دکتر انجم شعاع

وب‌سايت اداره کل امور اداري، وب‌سايت برتر ستاد شد

بر اساس ارزيابي انجام شده توسط كارگروه تخصصي دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو، از زير سايت‌هاي حوزه ستادي، وب‌سايت "اداره كل امور اداري و پشتيباني" به‌عنوان يکي از سه وب‌سایت برتر در سال جاري معرفی گرديد. در همين راستا با حضور خانم بخت‌جو، رئيس محترم امور دولت الکترونيکي سازمان امور اداري و استخدامي و دکتر بختيار، معاون محترم برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت نيرو، از آقاي کيائي‌پور، مدير کل اين اداره با اهدا لوح سپاس، قدر داني به‌عمل آمد.

kia-(2).jpg

رضا کيائي‌پور مدير کل امور اداري و پشتيباني شد

مدير کل جديد امور اداري و پشتيباني ستاد وزارت نيرو منصوب شد. وزير نيرو به پيشنهاد معاون حقوقي، امور مجلس و پشتيباني، رضا کيائي پور را به عنوان مدير کل امور جديد امور اداري و پشتيباني اين وزارتخانه منصوب کرد. در مراسم توديع و معارفه مديرکل امور اداري و پشتيباني وزارت نيرو که با حضور دکتر رضا انجم شعاع-معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني - برگزار شد، از خدمات مدير کل پيشين اين مجموعه، دکتر محمود سالاري، قدر داني شد.


قابل توجه متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.